Bewezen Effectieve Behandeling | Kind en Jeugd Psychologie
16301
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16301,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Behandeling via bewezen, effectief behandelprotocol

Kinderpraktijk Blossom werkt met behandelmethoden die wetenschappelijk gezien bewezen effectief zijn bij psychische klachten. In de behandeling van kinderen wordt meestal gewerkt met cognitieve gedragstherapie en/of EMDR. Daarnaast is ouderbegeleiding mogelijk. In de behandeling zijn verder vaak elementen uit de speltherapie en oplossingsgerichte therapie verweven. Ieder kind en gezin is immers uniek en verdient een behandeling op maat. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende behandelmethodes. Kinderpraktijk Blossom biedt effectieve behandelingen aan voor:

Kinderen
Jongeren
Jongvolwassenen
Volwassen met een (licht) verstandelijke beperking
EMDR behandelingen bij volwasssenen
Bedrijven en instellingen

Oriëntatie gesprek

Plan vrijblijvend telefonisch gesprek

Neem nu geheel vrijblijvend contact op zodat we kunnen bespreken welke behandeling voor u of uw kind het meest effectief is.

Neem contact met mij op via: EmailTelefoon

Ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens worden verwerktMet uw gegevens wordt uiteraard discreet omgegaan. Bekijk ons privacy beleid

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 5  jaar. We richten ons op het aanleren van positieve gedragsinstructies en zelfaansturing. Het kind wordt zich bewust gemaakt van negatieve gedachten en wordt geleerd hier positieve gedachten en instructies voor in de plaats te laten komen.

Exposure therapie valt wordt vaak toegepast als onderdeel van cognitieve gedragstherapie en richt zich op praktische oefeningen in sociale situaties. Dit kan bijvoorbeeld thuis, op school of tijdens de sessies. Door te oefenen in en met situaties waarin het kind klachten ervaart kan het zelfvertrouwen van het kind weer groeien.

Tot slot worden diverse ontspannings- en ademhalingsoefeningen gebruikt, zodat kinderen leren om zich minder bang te voelen in voor hen angstige situaties.

Naar de effecten van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan, waarin deze methode een zeer effectieve psychotherapie blijkt. Ook is deze vorm van therapie voor lichte psychische stoornissen op de lange termijn vaak effectiever dan medicatie. Cognitieve gedragstherapie geldt dan ook  volgens officiële richtlijnen voor veel stoornissen als de psychologische behandeling van eerste keus.

Cognitieve gedragstherapie

Bewezen effectief bij:
Zelfvertrouwen in sociale situaties

Gevoelens van angst, somberheid en depressie

EMDR behandeling

Bewezen effectief bij:
Verwerking traumatische gebeurtenis(sen)
Oplossen van klachten die samenhangen met negatieve gebeurtenissen
Verwerken van scheiding, geweld, ongeluk, ziekte, overlijden, pesten etc.
Kinderen, jongeren en volwassenen

EMDR

EMDR is een afkorting voor eye movement desensitization. Dit is een bewezen effectieve en snelle behandelmethode als er sprake is van klachten die vermoedelijk samenhangen met negatieve gebeurtenissen (scheiding, geweld, ongeluk, ziekte, overlijden, pesten etc.). Ook is deze behandelmethode al geschikt vanaf zeer jonge leeftijd (vanaf ongeveer 3 jaar).

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn.

Het goede van EMDR is dat het zo snel werkt. Een kind dat één keer iets naars heeft meegemaakt, heeft meestal slechts 1 tot 3 sessies nodig om dit te verwerken middels EMDR. Als een kind dat langere tijd is bedreigd of lastiggevallen is EMDR meestal een onderdeel van een uitgebreidere behandeling. Bij Kinderpraktijk Bloom kan in overleg ook EMDR behandeling van volwassenen plaatsvinden.

Theraplay

Kinderpraktijk Blossom gebruikt elementen van Theraplay bij de behandeling.

Theraplay is een speelse methode die wordt ingezet om de ouder-kindrelatie te verstevigen en waarin ouder en kind samen deelnemen aan de behandeling. Bij Theraplay verbeteren we de relatie tussen ouder en kind met behulp van speelse, verzorgende en uitdagende activiteiten. Als ouder leer je je kind beter aan te voelen en te begrijpen. Door de activiteiten die je samen met de therapeut en je kind doet verbetert het contact. Je ervaart hoe de therapeut de interactie met je kind opbouwt en jij wordt daar als vanzelfsprekend in betrokken. Deze ervaring helpt je om sommige activiteiten zelf thuis ook toe te passen, zowel op momenten waarop je echt iets samen wilt doen, als op de gewone dagelijkse momenten. De positieve ervaringen neem je dus mee naar huis; Niet als verplicht huiswerk, maar gewoon omdat het leuk is. Voor het kind zijn deze plezierige momenten belangrijk om zelfvertrouwen op te bouwen en een betere gehechtheidsrelatie aan te kunnen gaan met de volwassene die voor hem zorgt. Door de intensieve, positieve interactie ervaart het kind zichzelf als de moeite waard, geliefd en veilig, een basisgevoel dat we elk kind zouden willen meegeven.

Oplossingsgerichte therapie

Dit is een speelse, praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen vaardigheden aan te leren en emotionele uitdagingen en gedragsproblemen te helpen overwinnen. Er wordt uitgegaan van de al aanwezige krachten en oplossingen van het kind en zijn/haar gezin.

speltherapie
ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding

Dit wordt ingezet om in te gaan op specifieke vragen van de ouder over opvoeden, structuur bieden, consequent blijven en mogelijke andere vragen. Samen wordt gezocht naar oplossingen en ik geef praktische tips die u thuis kunt uitproberen.

 

Indien gewenst kan gewerkt worden met het analyseren van video opnames die u opneemt in de thuis situatie. Tevens wordt in oudergesprekken aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de klachten van het kind.

Diagnostiek

Soms is het nodig om beter zicht te krijgen op wat er met uw kind aan de hand is. Door middel van gesprekken met u en uw kind zal getracht worden om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de problematiek. Ook (telefonische) gesprekken met school zijn mogelijk. Naast de gesprekken kan ook gebruik gemaakt worden van een psychodiagnostische screening. Vooral bij jonge kinderen wordt ook veel gebruik gemaakt van observaties tijdens het spel. De meeste kinderen ervaren dit soort onderzoeken als plezierig. Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden, worden de resultaten in een verslag verwerkt. De uitkomsten van het onderzoek worden met u besproken, u krijgt vervolgens het verslag van het onderzoek. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind is uw kind bij dit gesprek aanwezig, of wordt een aparte afspraak met uw kind gemaakt.

Als voor of tijdens het onderzoek blijkt dat uitgebreidere en complexere diagnostiek nodig is dan Kinderpraktijk Blossom kan bieden, dan wordt er doorverwezen naar een andere instelling voor specialistische jeugd GGZ.

psychologische diagnostiek

Krijg een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek.
Het onderzoek kan bestaan uit een intelligentie-onderzoek, een ontwikkelingsscreening en/of een persoonlijkheidsonderzoek
De meeste kinderen ervaren dit soort onderzoeken als plezierig.

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en/of oriëntatie gesprek